Patsientide registreerimine iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele

Õendusabi vajaduse otsustab arst ning teenusele saamiseks on vajalik perearsti või eriarsti nõutekohane saatekiri, milles on oluline informatsioon patsiendi tervislikust seisundist õendusabi osakonna õendustöötajatele.