Kliendile

Eakate kodu teenus sobib ennekõike inimestele, kes soovivad või vajavad abi igapäeva toimetustes.
Ajutist või pikaajalist ööpäevaringset hooldusteenust osutatakse peamiselt eakatele, kuid ka tööealistele isikutele. Osakonnas on ööpäevaringselt kättesaadav meditsiiniteenus.